Omgeving

 20160612_133705

                                

Oosterwolde is centraal gelegen in het hart van de drie noordelijke provincies. Het dorp is onderdeel van de gemeente Ooststellingwerf en ligt aan de Opsterlandsecompagnonsvaart, ook wel de “turfroute” genoemd.

De natuur

Het andere Fryslân, met bossen, veenkoloniën en heidevelden. Dat is het zuidoostelijke deel van de provincie.

De Turfroute

Vanaf de Tsjûkemar, en vanuit Wolvega en Heerenveen voert de Turfroute door een prachtig afwisselend landschap naar West-Drenthe en de kop van Overijssel.

De naam “Turfroute” is niet zomaar gekozen: er is een duidelijk verband met het verleden. Vanaf het midden van de 16e eeuw is turf gewonnen in het gebied waarin de Turfroute ligt. Dit als brandstof gebruikte materiaal werd gestoken of gebaggerd uit veengronden.

Turf werd in het hele land en zelfs in het buitenland gebruikt. Er waren toen nog geen verharde wegen waarover het transport van turf plaats kon vinden. Het was gemakkelijker de turven over het water te vervoeren. Er werden daarom waterwegen gegraven. Deze waterwegen werden jarenlang gebruikt voor het transport van turf en allerlei andere zaken, totdat het vervoer over de in de loop der tijd aangelegde verharde wegen sneller en efficiënter bleek te zijn. Toen raakten de waterwegen in verval en slibden hier en daar dicht. Soms werden ze gedempt om verharde wegen aan te leggen.

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw raakten de waterwegen in trek bij liefhebbers van de pleziervaart. Enkele bijna dichtgeslibde waterwegen werden opnieuw bevaarbaar gemaakt. Ook werd voorkomen dat sommige waterwegen alsnog werden gedempt. Uiteindelijk is een vaarroute tot stand gekomen die intussen bij veel toervaarders bekend is als de Turfroute.

De Tjongervallei

Hier bevindt zich o.a. de Delleboersterheide. Dit is een 195 hectare groot beekdallandschap van Staatsbosbeheer. In het gebied ligt de Catspoele, een bijzonder mooi ven waar veel zeldzame libellen soorten voorkomen. Het meest westelijk gelegen deel, De Hoorn, geeft een beeld van de rivierduintjes, zoals die vroeger veelvuldig langs de loop van de Tjonger lagen. Er is een rondwandeling door een glooiend en gevarieerd landschap met vennen, bos, heide en schraallandschappen. Behalve de gevarieerde flora treft u ook een groot aantal dieren in het gebied aan. Opvallende bewoners zijn de Exmoorpony’s en Schotse Hooglanders, waarmee u ook oog in oog kunt komen te staan. Maar ook een blik lager bij de grond kan een bijzondere ontdekking betekenen. Een oplettende bezoeker kan ook een adder of ringslang aantreffen, genietend van de zon.

Drents Friese Wold

Het Nationaal park het Drents-Friese Wold heeft een uitgebreid netwerk aan fiets- en wandelpaden door ongerepte bossen, heidevelden en zandverstuivingen

De Weerribben

Je ziet er alle schakeringen in de ontwikkeling van open water tot moerasbos. Oprukkende oeverbegroeiing en dichtgroeiend water, drijftillen, rietlanden en voedselarm grasland. Typische moerasbewoners zoals vogels, vissen, zoogdieren, reptielen en insecten, vinden een plek in de gevarieerde begroeiing en de bijzondere plantenwereld. 

Culturele uitstapjes

Veenhuizen

Een dorp in Drenthe dat in niets lijkt op andere dorpen. Een voormalige dwangkolonie waar meer dan honderd Rijksmonumenten getuigen van een uniek verleden. Rechte lanen en statige panden, musea, ateliers en sfeervolle eet- en drinkadresjes – zonder uitzondering gevestigd in historische gebouwen. Daaromheen: uitgestrekte natuurgebieden, van hoogveen tot beekdal. Veenhuizen heeft veel te bieden. Veenhuizen maakt, samen met Frederiksoord en Willemsoord, deel uit van de Koloniën van Weldadigheid.

Frederiksoord

Hier bevindt zich het Museum de Koloniehof. Hier beleeft u het unieke verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid in o.a. de wisselende thematentoonstellingen maar ook door het bezoek aan het replica schooltje en de originele Koloniewoning.

 

Het Nationaal Vlechtmuseum

gevestigd in de oude Rijksrietvlechtschool in het centrum van Noordwolde.

Museummolen en Oold Ark

Molen en oude ambachten (alleen op zaterdag geopend!)

Museum Dr8888

Moderne kunst in Drachten

Hunebedden

Binnen een straal van 30 km zijn de restanten te vinden van 53 prehistorische grafkelders, bestaande uit soms meer dan 20 ton wegende rotsblokken.

Bij het Hunebedcentrum in Borger bevindt zich het grootste hunebed.

Culinair

In het dorp zijn meerdere restaurants

Aan de Molenweg 2 zit Italiaans restaurant Venezia, met buiten terras, de Pizza’s zijn verrukkelijk (ma gesloten)

Tegenover B&B Apart zit het Balkan restaurant. Gezellig ingericht en heerlijke gerechten van de Balkan (di gesloten)

Schuin t.o. de B&B zit restaurant de Zon, Franse kaart (elke dag open)

Op het Stationsplein zit Spijs- en Dranklokaal Stationsplein 2. Een gezellig (eet)café en er worden verrassende lunchgerechten en heerlijke diners geserveerd, alles huisgemaakt! (zondag geen diner, ma en di gesloten)

Iets buiten het centrum, op de Venekoterweg 38 bevindt zich Zjong Don, Chinees specialiteiten- en wokrestaurant. (ma gesloten)

Verder zijn er diverse snackbars en grillrooms te vinden in Oosterwolde

 

Grotere plaatsen zoals Heerenveen, Leeuwarden, Wolvega, Appelscha, Steenwijk Assen, Drachten en Groningen zijn goed bereikbaar zowel met de auto als het openbaar vervoer.